Happy Socks / TECHNIKART France

May 13th, 2014

Technikart FRA 2014-5-1 pag 1Technikart FRA 2014-5-1 pag 3Technikart FRA 2014-5-1 pag 28Technikart FRA 2014-5-1 pag 36

Happy Socks / ESQUIRE Czech Republic

May 13th, 2014

Esquire-CZ-APR14-HappySocks-CoverEsquire-CZ-APR14-HappySocks-P12Esquire-CZ-APR14-HappySocks-P14

Happy Socks / SCHWEIZER ILLUSTRIERTE STYLE Switzerland

May 13th, 2014

Schweizer Illustrierte Style CH 2014-5-1 CoverSchweizer Illustrierte Style CH 2014-5-1 pag 58

Happy Socks / GRAZIA Italy

May 13th, 2014

Grazia ITA 2014-4-30 CoverGrazia ITA 2014-4-30 pag 122

Happy Socks / MARIE CLAIRE Korea

May 13th, 2014

Marie Claire KOR 2014-4-1 CoverMarie Claire KOR 2014-4-1 pag 467

Happy Socks / ESQUIRE Hong Kong

May 13th, 2014

Esquire HKG 2014-4-1 CoverEsquire HKG 2014-4-1 pag 162

Happy Socks / COSMOPOLITAN Taiwan

May 13th, 2014

Cosmopolitan TAI 2014-3-1 CoverCosmopolitan TAI 2014-3-1 pag 215

Happy Socks / ELLE India

May 13th, 2014

Elle Cover May 14Elle Credits May 14Elle Happy Socks May 14

Happy Socks / NYLON Japan

May 13th, 2014

Nylon JAP 2014-5-1 CoverNylon JAP 2014-5-1 pag 55

Happy Socks / EL PAIS ICON Spain

May 13th, 2014

El Pais SPA - Icon 2014-3-1 CoverEl Pais SPA - Icon 2014-3-1 pag 79